Spirituele familie
Charles de Foucauld
Gebruiker :
Wachtwoord :

Gebed van overgave

« Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest » Lc 23,46.

« Dit is het laatste gebed van onze Heer, onze Geliefde ... moge het ook ons gebed zijn ..., niet alleen het gebed voor onze laatste momenten, maar een gebed voor al onze momenten. »

Vertaling :

Vader,

Ik verlaat mij op U,
doe met mij wat Gij goedvindt.

Wat Gij ook met mij doen wilt,
ik dank U.

Tot alles ben ik bereid, alles aanvaard ik,
als Uw wil maar geschiedt in mij
en in al uw schepselen:
niets anders verlang ik, mijn God.

Ik leg mijn leven in uw handen,
ik geef mij aan U, mijn God,
met heel de liefde van mijn hart,
omdat ik u bemin,
omdat het voor mij een noodzaak
van liefde is mij te geven,
mij zonder voorbehoud op U te verlaten,
met een oneindig vertrouwen:
want Gij zijt mijn Vader.

Dit gebed wordt gebruikt door al diegenen die verwijzen naar Charles de Foucauld, overal in de wereld. Het is dus ook al vertaald in vele talen.

Charles heeft het niet als gebed geschreven, de tekst is gehaald uit een van zijn meditaties, een meditatie die hij schreef in 1896 en waarin hij zich bij Jezus wilde voegen in zijn gebed op het kruis.

Gebruiksvoorwaarden | Contacteer ons | Sitemap © 2024 Association Famille Spirituelle Charles de Foucauld